६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा मुनाल सहकारी पुरस्कृत

६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा मुनाल सहकारी कास्कीबाट कास्की जिल्लाका सहकारीमध्ये उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा स–सम्मान मुनाल सहकारीलाई पुरस्कृत गरेको छ ।

सहकारी ऐन, नीति, नियम, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता बमोजिम सञ्चालन गरी कास्की जिल्लाको सहकारी क्षेत्रको विकासमा अग्रणी योगदान गरेबापत ६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस–२०७४ को अवसरमा नेपाल सरकार, सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय, कास्कीबाट कास्की जिल्लाका सहकारीमध्ये उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा स–सम्मान मुनाल सहकारीलाई प्राप्त प्रमाण–पत्र

Leave a Reply